The Conquering Lion

The Conquering Lion

The Conquering Lion must break every chain (rep)
The Conquering Lion must break every chain
and give I a victory again and again
The Lion of Judah must break every chain (rep)
and give I a victory again and again.